The source code for this website is available on GitHub.

007: Web Platform

  • ทำไมวิธีการแผยแพร่องค์ความรู้ ความคิดเห็น และจัดเก็บในยุคปัจจุบันถึงยังทำได้ไม่ค่อยสะดวก เราหมายถึงอะไร? เราหมายถึงว่าทำไม harddisk และ internet ที่สามารถทำต้นทุนได้ถูกลงขนาดนี้แล้ว แต่เรายังไม่สามารถจัดเก็บองค์ความรู้ที่ดีและเป็นประโยชน์ให้ได้นานเท่าที่จำเป็น

  • ข้อมูลของเราเองก็ถูกแปลงไปรวมอยู่กับฐานข้อมูลเฉพาะของระบบบริหารเว็บไซต์นั้นๆ เกิด lock-in ทำไมเราไม่สามารถเป็นเจ้าของข้อมูลของเราเอง รักษาข้อมูลของเราเองได้ จะเป็นไปได้มั้ยที่เราจะเก็บไฟล์บน hosting ล่าสุดบนเรื่องของเราเอง เราส่งไปเผยแพร่ที่ไหน ส่งต่อให้ใคร ทำซ้ำ ปรับปรุงเมื่อไหร่ก็ได้ และอยากให้หายไปเมื่อไหร่ก็ได้แทนละ

  • นี่คือที่มาของระบบเว็บไซต์ที่เราอยากสร้างให้เรียบง่ายต่อการดูแลที่สุด

  • ปกติเราใช้ [[Logseq]] ในการบันทึกความคืบหน้าโครงการต่างๆอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่ง Logseq มีข้อดีคือใช้ระบบ File ทั่วไปในการเก็บข้อมูลเป็น Markdown ในการเก็บเนื้อหาต่างๆ ซึ่งเป็นรูปแบบเปิด ง่ายต่อการนำไปทำอะไรต่อได้ง่าย อย่างเช่น website นี้ก็ generated ขึ้นทั้งหมดจากข้อมูลใน Logseq ทำให้เราเหมือนใช้ Logseq เป็น CMS ในการแก้ไขเนื้อหาบนเครื่องเราได้เลย

  • เรามีแผนจะทำให้ website นี้มีความเป็น project opensource เพื่อนำไปใช้เผยแพร่ logseq database อื่นๆที่คนนิยมนำมาใช้เป็น digital garden ได้สะดวกขึ้น

  • ทางเลือกอื่นๆ