The source code for this website is available on GitHub.

contents

 • พวกเรา

  • 25ปีในอุตสาหกรรม Technology และ Software จากการทำงานกลางเมืองหลวง สู่ชนบทในหุบเขา จากมุ่งหวังผลกำไรในภาพไกล กลับสู่การพึ่งพาตัวเองในลมหายใจปัจจุบัน พวกเราสะท้อนความคิด ตกผลึก และร่วมกันค้นหานิยามความหมายของคำว่า "ชีวิต" โดยทดลอง และ ค้นหาโอกาสใหม่ๆ ของมนุษย์ในการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน พวกเรายังไม่รู้เช่นกันว่าจะออกมาเป็นอย่างไร แต่พวกเราหวังว่าพวกเราจะได้อัพเดทกับทุกคนในอนาคต

  • [[ทีมงาน]]

 • แรงบันดาลใจ

  • จากปัญหา Covid-19 เริ่มต้นในปี 2020 สังคมมีความพยายามจะใช้ technology ในการช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อหลากหลายวิธี มีการเสนอให้เก็บข้อมูลส่วนส่วนบุคคลที่กว้างในระดับหลายสิบล้านคน กระทบประชาชนส่วนมาก และนักท่องเที่ยว ความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐในการจัดเก็บข้อมูล และเอกชนผู้ที่จะอาสาทำหน้าที่นี้ล้วนแต่ไม่ง่ายที่จะตัดผลประโยชน์ทับซ้อนออกไปได้ เราในเวลานั้นที่รวมกลุ่มอาสาสมัครร่วมกันพัฒนาระบบ self quarantine ที่เป็นภาคประชาชนทำเอง อาสาทำขึ้นมาเพื่อใช้งานเอง เพื่อที่จะได้เป็นกลางและโปร่งใสจากภาคประชาชน โดยเราพัฒนาโครงการเป็น opensource อยู่แล้ว เลยได้โอกาสได้ผลักดันรูปแบบการทำงานแบบ opensource ที่ๆเราสามารถตรวจสอบระบบการทำงานข้อเท็จจริงทั้งหมดได้ผ่าน Source code ผ่าน Github ให้เป็น solution สำหรับการพัฒนา application ในระดับประเทศ "[[หมอชนะ]]" ได้พิสูจน์ความเชื่อของเรา เราเห็นว่าวิถีของ opensource นั้นช่วยสร้างความโปร่งใส การตรวจสอบได้ และเกิดการร่วมมือที่เปิดกว้าง เราได้เห็นความร่วมมือ และผู้สนับสนุนมากมาย หลากหลายสายงาน ได้เข้ามาร่วมช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด ในมุมที่ตัวเองถนัดที่สุด

 • Layer 1

  • Layer ชั้นแรกนี้ คือ Layer ที่เราโฟกัสอยู่ตอนนี้ เราหมายถึงโครงสร้างพื้นฐานที่มองว่า คือ ชั้นตั้งต้นที่ควรเริ่มก่อนคือ [[ที่อยู่อาศัย]] การเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ให้ความปลอดภัยแก่ตัวเอง และสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว ในคุณภาพที่เหมาะสม ทำเลที่สะดวก นั้นต้องใช้เงินจำนวนมากหลายล้านบาท และยังคงขึ้นสูงต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆ แต่ที่ดินนอกเมือง หรือในต่างจังหวัด ที่ถนนและ internet เข้าถึงราคาไม่แพงยังพอหาครอบครองได้ในราคาหลักแสน แต่การก่อสร้างให้เป็นบ้านที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัย มักใช้เวลาและเงินเริ่มต้นค่อนข้างสูง ทำให้เป็นอุปสรรคตรงนี้อีก พอต้นทุนบ้านสูงการจะไปเช่าเพื่อปลูกอาศัยก็จะไม่เกิดขึ้นไปด้วย เราจึงตั้งคำถามว่า จะเป็นไปได้มั้ยที่เราจะสร้างบ้านที่ใช้เงินน้อยที่สุด ที่พึ่งพาตัวเองได้มากที่สุด ใช้ทรัพยากรทั้งการก่อสร้างและเวลาให้น้อยที่สุด โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นช่างมืออาชีพถึงจะสร้างบ้านได้ด้วยเทคโนโลยี และบริบทปัจจุบัน

  • สำหรับ Layer ถัดไป เมื่อเรามีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแล้ว เราก็เริ่มมองความมั่นคงทาง [[อาหาร]]

 • วิธีสร้างผลงาน

  • เราคือกลุ่มคนที่เชื่อว่า เราสามารถผลักดันนวัตกรรมต่างๆ ผ่านความมุ่งมั่น ความทุ่มเท เปิดกว้างทางโอกาส และมองปัญหาของสังคมเป็นที่ตั้ง เราควรที่จะสร้างผลกระทบที่ดีกับสังคม ได้มากกว่าผลประโยชน์ทางการเงินตามกรอบทุนนิยม ด้วยรูปแบบการสร้างองค์กรในลักษณะ community ใช้วิธีการทำงาน และความลื่นไหล คล่องตัวเหมือน Start-up แต่ไม่ได้มีเป้าหมายทางผลกำไรเป็นสำคัญ นอกจากหวังว่าในแต่ละวันที่ผ่านไปจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากขึ้น

 • โครงการ

  • โครงการ opensource ที่เราสนใจอยากทำจะใช้รหัสตัวเลข 3หลัก เรียงตามลำดับการลงมือเริ่มทำ รันไปตั้งแต่โครงการแรก เมื่อจะครบ 1000 โครงการในอนาคตเราค่อยคิดกันใหม่ว่าจะตั้งยังไงดี :)) โครงการที่เรียบเรียงเนื้อหาแล้วบางส่วน

  • [[000: Wikihouse]]

  • [[001: The M House]]

  • [[007: Web Platform]]

 • วิธีสร้างผลงาน

  • เราคือกลุ่มคนที่เชื่อว่า เราสามารถผลักดันนวัตกรรมต่างๆ ผ่านความมุ่งมั่น ความทุ่มเท เปิดกว้างทางโอกาส และมองปัญหาของสังคมเป็นที่ตั้ง เราจะสร้างผลกระทบที่ดีกับสังคม ได้มากกว่าผลประโยชน์ทางการเงินตามกรอบทุนนิยม ด้วยรูปแบบการสร้างองค์กรในลักษณะ community ใช้วิธีการทำงาน และความลื่นไหล คล่องตัวเหมือน Start-up แต่ไม่ได้มีเป้าหมายทางผลกำไรเป็นสำคัญ นอกจากหวังว่าในแต่ละวันที่ผ่านไปจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากขึ้น

 • ทำความรู้จักเราให้มากขึ้นผ่านแนวคิด co contributors

  🧑🏻‍💻 ติดตามเรื่องราวที่เรากำลังขับเคลื่อนหรือแนวคิดที่เราเชื่อ ผ่านรายการ Podcast บน Spotify หรือรับฟังผ่าน Youtube

 • สถานที่